Áo Cưới Hải Gia - Nha Trang

• Địa chỉ: 37 Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

• Số điện thoại: 090.515.3434

• Email: aocuoihaigia@yahoo.com.vn

• Website: http://www.aocuoihaigia.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://aocuoihaigia.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/aocuoihaigia